1. TOEPASSINGSGEBIED

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via onze webshop door consumenten en ondernemers.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn. Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een rechtsbevoegde personenvennootschap die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Voor ondernemers geldt: Indien de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, wordt hiermee de geldigheid ervan betwist; ze worden pas onderdeel van het contract als we hiermee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

2. CONTRACTUELE PARTNER, CONTRACTSLUITING, CORRECTIEMOGELIJKHEDEN

Het koopcontract wordt gesloten met Friedrich Lederwaren GmbH.

Door de producten in de online shop te plaatsen, doen wij een bindend aanbod voor het sluiten van een contract voor deze artikelen. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en uw invoer te allen tijde corrigeren voordat u uw bindende bestelling verzendt, met behulp van de correctiehulpmiddelen die beschikbaar zijn en worden uitgelegd in het bestelproces. Het contract komt tot stand wanneer u het aanbod voor de goederen in het winkelmandje aanvaardt door op de bestelknop te klikken. Direct na het versturen van de bestelling ontvang je nog een bevestiging per e-mail.

3. TAAL VAN HET CONTRACT, OPSLAAN VAN DE TEKST VAN HET CONTRACT

Beschikbare taal/talen voor het sluiten van het contract: Duits, Engels

Wij slaan de tekst van het contract niet op.

4. LEVERINGSVOORWAARDEN

Naast de vermelde productprijzen kunnen er ook verzendkosten van toepassing zijn. Nadere bepalingen op De verzendkosten vindt u bij de aanbiedingen.

We bezorgen alleen per post. Zelf afhalen van het product is helaas niet mogelijk.

5. BETALING

De volgende betaalmethoden zijn algemeen beschikbaar in onze winkel:

Vooruitbetaling
Als u de betaalmethode vooraf selecteert, geven wij u onze bankgegevens in een aparte e-mail en bezorg ze goederen na ontvangst van betaling.

Creditcard
Vul bij het plaatsen van de bestelling uw creditcardgegevens in. Uw kaart wordt direct na het plaatsen van uw bestelling belast.

PayPal, PayPal Express
Om het factuurbedrag te betalen via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S. bij r. ik en Cie, p. C A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal"), moet u geregistreerd zijn bij PayPal, u identificeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt door PayPal direct na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

PayPal Plus
In samenwerking met de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S. bij r. ik en Cie, p. C A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal") bieden wij u de volgende betalingsmogelijkheden als PayPal-services. Tenzij hieronder anders geregeld, is voor betaling via PayPal Plus geen registratie bij PayPal vereist. Meer informatie over de betreffende betalingsmogelijkheid en tijdens het bestelproces ontvangt u.

PayPal
Om het factuurbedrag met de PayPal-betalingsoptie te kunnen betalen, moet u zich bij PayPal hebben geregistreerd, zich met uw toegangsgegevens identificeren en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt door PayPal direct na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd.

Creditcard via PayPal
Uw kaart wordt belast door PayPal nadat de goederen zijn verzonden.

Automatische incasso via PayPal
Betalen via automatische incasso via PayPal vereist een adres- en kredietcontrole en wordt rechtstreeks naar PayPal verzonden. Door de betalingsopdracht te bevestigen, geeft u PayPal een machtiging tot automatische incasso. PayPal informeert u over de datum van de rekeningafschrijving (zogenaamde vooraankondiging). De rekening wordt gedebiteerd voordat de goederen worden verzonden.

Aankoop op rekening via PayPal
Aankoop op rekening via PayPal vereist een adres- en kredietcontrole en wordt rechtstreeks naar PayPal verzonden.

Sofort by klarna
Om het factuurbedrag te kunnen betalen via de betalingsdienstaanbieder Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, moet u een bankrekening hebben die is geactiveerd voor online bankieren, identificeer uzelf dienovereenkomstig en bevestig de betalingsopdracht. Uw rekening wordt direct na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

Google Pay
Om het factuurbedrag te betalen via de betalingsdienstaanbieder Google Ireland Ltd. , Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"), moet u bij Google geregistreerd zijn, de Google Pay-functie geactiveerd hebben, u met uw toegangsgegevens identificeren en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt direct na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

Apple Pay
Om het factuurbedrag over te maken via de betalingsdienstaanbieder Apple Inc. , One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, VS ("Apple"), u moet de "Safari"-browser gebruiken, geregistreerd zijn bij Apple, de Apple Pay-functie geactiveerd hebben, u identificeren met uw toegangsgegevens en de betalingsinstructies bevestigen . De betalingstransactie wordt direct na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

Klarna
In samenwerking met de betalingsdienstaanbieder Klarna Bank AB (publ. ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (“Klarna”) bieden wij u de volgende betalingsmogelijkheden. Betalen via Klarna is alleen mogelijk voor consumenten. Tenzij hieronder anders geregeld, vereist betaling via Klarna een succesvolle adres- en kredietcontrole en wordt deze rechtstreeks aan Klarna gedaan. Meer informatie over de betreffende betalingsmogelijkheid en tijdens het bestelproces ontvangt u.

Aankoop op rekening via Klarna
Het factuurbedrag is verschuldigd 14 dagen nadat de goederen zijn verzonden en de factuur is ontvangen.

Factuur
Het factuurbedrag dient 30 dagen na ontvangst van de factuur en de goederen te worden voldaan door overschrijving op onze bankrekening. We behouden ons het recht voor om aankopen op rekening alleen aan te bieden na een succesvolle kredietcontrole.

6. HERROEPINGSRECHT

Consumenten hebben het wettelijk herroepingsrecht, zoals beschreven in het herroepingsrecht. Ondernemers krijgen geen vrijwillig herroepingsrecht.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling.

Voor ondernemers geldt ook het volgende: Wij behouden ons het eigendomsrecht op de goederen voor totdat alle vorderingen uit een lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. U mag de gereserveerde goederen in het kader van de normale gang van zaken doorverkopen; U draagt ​​ons vooraf alle vorderingen die uit deze doorverkoop voortvloeien over - ongeacht of de gereserveerde goederen worden gecombineerd of vermengd met een nieuw artikel - ter hoogte van het factuurbedrag, en wij accepteren deze overdracht. U blijft bevoegd om de vorderingen te incasseren, maar wij mogen ook zelf vorderingen incasseren als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet. De zekerheden waarop wij recht hebben, zullen wij op uw verzoek vrijgeven voor zover de realiseerbare waarde van de zekerheden de waarde van de openstaande vorderingen met meer dan 10% overschrijdt.

8. TRANSPORTSCHADE

Voor consumenten geldt het volgende: Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, meld dergelijke fouten dan zo snel mogelijk aan de bezorger en neem direct contact met ons op. Het achterwege laten van een klacht of contact heeft geen gevolgen voor uw rechtsvorderingen en de handhaving daarvan, in het bijzonder uw garantierechten. Ze helpen ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of vervoerder te doen gelden. om de transportverzekering te kunnen doen gelden.

Voor ondernemers geldt het volgende: Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering gaat op u over zodra wij het artikel hebben afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de verzending.

9. GARANTIE EN GARANTIES

Toepasselijkheid van het wettelijke recht op aansprakelijkheid voor gebreken

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is het wettelijke recht op aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing.
De volgende beperkingen en verkortingen van termijnen zijn niet van toepassing op claims gebaseerd op schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

* in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid
* in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en bedrieglijk opzet
* in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en waarvan de naleving de contractpartner kan zich regelmatig beroepen op (kardinale verplichtingen)
* in het kader van een garantiebelofte, indien overeengekomen, of
* voor zover het toepassingsgebied van de wet op de productaansprakelijkheid open is.

Beperkingen voor consumenten

Wanneer consumenten gebruikte goederen kopen, geldt het volgende: als het defect optreedt na een jaar na levering van de goederen, zijn claims wegens gebreken uitgesloten. Gebreken die binnen een jaar na levering van de goederen optreden, kunnen binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar na levering van de goederen worden beweerd.

Beperkingen jegens ondernemers

Ten aanzien van ondernemers gelden alleen onze eigen gegevens en de productomschrijvingen van de fabrikant die in het contract zijn opgenomen als overeenkomst over de kwaliteit van de goederen; Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor openbare verklaringen van de fabrikant of andere reclame-uitingen. Voor ondernemers bedraagt ​​de verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken aan nieuw vervaardigde artikelen één jaar vanaf de risico-overgang. De verkoop van gebruikte goederen vindt plaats met uitsluiting van enige garantie. De wettelijke verjaringstermijnen voor het recht op verhaal volgens § 445a BGB blijven onaangetast.

Regels voor handelaars

Voor handelaars geldt de in artikel 377 van het Duitse handelswetboek (HGB) geregelde onderzoeks- en meldingsplicht. Als u de daar geregelde melding achterwege laat, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij er sprake is van een gebrek dat bij de keuring niet herkenbaar was. Dit geldt niet als we een gebrek op frauduleuze wijze hebben verzwegen.

Garanties en klantenservice

Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun exacte voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina's in de online shop.

Klantenservice: Onze klantenservice is op werkdagen vanaf 9.00 uur bereikbaar voor vragen, klachten en klachten. 00 tot 16 30 uur op het telefoonnummer 49 9170 94920 en per e-mail op info@frilewa. beschikbaar.

10. AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn altijd volledig aansprakelijk voor claims gebaseerd op schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

* in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid,
* bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim,
* bij toezeggingen van garanties, indien overeengekomen, of
* voor zover het toepassingsgebied van de wet op de productaansprakelijkheid open is.

In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractant regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) wegens lichte nalatigheid van onze kant, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is de aansprakelijkheid het bedrag dat beperkt is tot de voorzienbare schade op het moment van het sluiten van het contract, waarvan het optreden doorgaans moet worden verwacht.
Anders zijn aanspraken op schadevergoeding uitgesloten.

11. GESCHILLENBESLECHTING

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden [https://ec. Europa. eu/consumenten/odr/]. We zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

12. SLOTBEPALINGEN

Bent u ondernemer, dan is Duits recht van toepassing met uitsluiting van het VN-kooprecht.

Als u een handelaar bent in de zin van het Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen ons en u onze vestigingsplaats.


Algemene voorwaarden [https://legal. vertrouwde winkels. com/produkte/rechtstexter] gemaakt met de Trusted Shops [https://legal. vertrouwde winkels. com/] Juridische tekstschrijver in samenwerking met FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch. com].

Algemene voorwaarden


1. SCOPE

De volgende Algemene Voorwaarden (Voorwaarden) zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze online shop worden geplaatst.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op bedrijven voor toekomstige commerciële relaties zonder dat enige formele uitdrukking daarvan nodig is. Tenzij uitdrukkelijk anders door ons is goedgekeurd, kunnen wij de contractuele geldigheid van tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden die door een bedrijf worden gebruikt, niet aanvaarden.

2. CONTRACTUELE PARTNER, TOTSTANDKOMING VAN EEN CONTRACT, MOGELIJKHEDEN VOOR CORRECTIES

Het contract wordt gesloten met Friedrich Lederwaren GmbH.

Door de producten in de online shop te plaatsen, doen wij van onze kant een bindend aanbod om een ​​overeenkomst met betrekking tot die artikelen aan te gaan. U kunt onze producten vrijblijvend in het winkelmandje plaatsen en uw ingevoerde gegevens op elk moment vóór het verzenden van uw bindende bestelling wijzigen door gebruik te maken van de correctiemogelijkheden die hiervoor beschikbaar zijn en tijdens het bestelproces worden uitgelegd. Het contract komt tot stand door te klikken op de bestelknop die aangeeft dat u akkoord gaat met ons aanbod met betrekking tot de goederen in het winkelmandje. Zodra je je bestelling hebt verzonden, ontvang je direct een bevestiging per e-mail.

3. TAAL VAN HET CONTRACT, OPSLAG VAN DE TEKST VAN HET CONTRACT

Beschikbare taal/talen voor het sluiten van het contract: Duits, Engels

Wij slaan de tekst van het contract op en sturen de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden aan u op een duurzame drager. Om veiligheidsredenen is de tekst van het contract niet toegankelijk via internet.

4. LEVERINGSVOORWAARDEN

Verzendkosten kunnen van toepassing zijn op de weergegeven productprijzen. Verdere informatie over bezorgkosten, indien van toepassing, wordt uitgelegd bij individuele productaanbiedingen.

Wij verzenden alleen goederen onderweg; ophalen door de klant is niet mogelijk.

5. BETALING

De volgende betaalmethoden zijn in principe beschikbaar in onze online shop.

Vooruitbetaling
Als u vooruitbetaling selecteert, verstrekken wij u onze bankgegevens in een aparte e-mail en leveren de goederen na ontvangst van het geld.

Creditcard
Bij het plaatsen van de bestelling geeft u uw creditcardgegevens op. Na uw identificatie als wettelijke kaarthouder wordt de betalingstransactie automatisch uitgevoerd en van uw kaart afgeschreven.

PayPal, PayPal Express
Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te betalen, moet u daar geregistreerd zijn of u eerst registreren, u identificeren met uw toegangsgegevens en de betalingsinstructies aan ons bevestigen. Na het plaatsen van uw bestelling in de winkel geven wij PayPal opdracht om de betalingstransactie te initiëren. Direct daarna wordt de betalingstransactie automatisch uitgevoerd door PayPal. Tijdens het bestelproces ontvangt u aanvullende informatie.

PayPal Plus
In het kader van de PayPal Plus-betaalservice bieden wij u verschillende betaalmethoden aan als PayPal-services. U wordt doorgestuurd naar de website van PayPal. U kunt daar uw betalingsgegevens invoeren en het gebruik van uw gegevens door PayPal en de betalingsinstructies aan PayPal bevestigen.

Als u de PayPal-betalingsoptie heeft gekozen, moet u zich daar registreren of zich eerst registreren en zich identificeren met uw toegangsgegevens om het factuurbedrag te kunnen betalen. De betalingstransactie wordt door PayPal direct na bevestiging van de betalingsinstructies automatisch uitgevoerd. Tijdens het bestelproces ontvangt u aanvullende informatie.

Creditcard via PayPal
Als u de betalingsmethode creditcard hebt geselecteerd, hoeft u zich niet bij PayPal te registreren om het factuurbedrag te betalen. De betalingstransactie wordt op verzoek van PayPal door uw creditcardmaatschappij uitgevoerd en direct na bevestiging van de betalingsinstructies en na uw identificatie als wettelijke kaarthouder van uw kaart afgeschreven. Tijdens het bestelproces ontvangt u aanvullende informatie.

Automatische incasso via PayPal
Als u de betaalmethode automatische incasso heeft geselecteerd, hoeft u zich niet bij PayPal te registreren om het factuurbedrag te betalen. Met de bevestiging van de betalingsopdracht geeft u PayPal een machtiging tot automatische incasso. PayPal informeert u afzonderlijk over de datum van de rekeningafschrijving in een vooraankondiging (pre-notificatie). Met het indienen van de automatische incasso direct na bevestiging van de betalingsinstructies, zal PayPal zijn bank verzoeken om de betalingstransactie te initiëren. De betalingstransactie wordt automatisch uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd. Tijdens het bestelproces ontvangt u aanvullende informatie.

Als u de factuurbetalingsoptie heeft geselecteerd, hoeft u zich niet bij PayPal te registreren om het factuurbedrag te betalen. Na een succesvolle adres- en kredietwaardigheidscontrole en plaatsing van uw bestelling, zullen wij onze claim overdragen aan PayPal. In dit geval mag u alleen met schuldverlossende werking aan PayPal betalen. Voor de verwerking van betalingen via PayPal zijn – naast onze algemene voorwaarden – de algemene voorwaarden en het gegevensbeschermingsbeleid van PayPal van toepassing. Aanvullende informatie en de volledige voorwaarden van PayPal voor aankoop op factuur zijn te vinden op www. PayPal. com [http://www. PayPal. com].

Google Pay
Om het factuurbedrag via Google Pay te betalen, moet u geregistreerd zijn bij de serviceprovider Google, de Google Pay-functie geactiveerd hebben, u identificeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht. De betalingstransactie wordt direct na het plaatsen van uw bestelling uitgevoerd. Meer informatie vindt u tijdens het bestelproces.

Apple Pay
Om het factuurbedrag via Apple Pay te betalen, moet u de "Safari"-browser gebruiken, geregistreerd zijn bij de serviceprovider Apple, de Apple Pay-functie geactiveerd hebben, uzelf identificeren met uw toegangsgegevens en bevestig de betalingsopdracht. De betalingstransactie wordt direct na het plaatsen van uw bestelling uitgevoerd. Meer informatie vindt u tijdens het bestelproces.

Factuur
U kunt uw aankoop betalen door middel van bankoverschrijving nadat u de goederen samen met de factuur heeft ontvangen. We behouden ons het recht voor om betaling per factuur pas toe te staan ​​nadat we uw kredietwaardigheid hebben geverifieerd.

6. RECHT OM TE ANNULEREN

Consumenten hebben recht op het wettelijke herroepingsrecht, zoals beschreven in de instructies over het herroepingsrecht. Bedrijven krijgen geen vrijwillig recht om te annuleren.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling.
Voor bedrijven geldt bovendien het volgende: Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen die voortvloeien uit een lopende zakelijke relatie volledig zijn afgehandeld. U mag gereserveerde goederen in het kader van uw normale bedrijfsvoering doorverkopen; eventuele vorderingen uit deze doorverkoop - ongeacht of de gereserveerde goederen met een nieuw artikel worden verbonden of vermengd - cedeert u vooraf aan ons ter hoogte van het factuurbedrag en wij aanvaarden deze overdracht. U blijft bevoegd om de vorderingen te incasseren; wij kunnen de vorderingen echter ook zelf incasseren, mocht u uw betalingsverplichtingen niet nakomen.

8. SCHADE TIJDENS LEVERING

Voor de consument geldt het volgende: Als de goederen worden geleverd met duidelijke schade veroorzaakt tijdens de levering, meld het defect dan onmiddellijk aan de vervoerder en breng ons hiervan op de hoogte. Het niet indienen van een klacht of het maken van contact heeft op geen enkele manier invloed op uw wettelijke rechten of de handhaving van dergelijke rechten, met name uw garantierechten. Hiermee helpt u ons echter om onze eigen aanspraken op de vervoerder of transportverzekeraar te doen gelden.

Van toepassing op bedrijven: de risico's van onopzettelijk verlies of verslechtering van de goederen gaan op u over zodra we het artikel hebben aangeboden aan de vervoerder, vervoerder of andere aannemer voor verzending naar de gedefinieerde persoon of vestiging. "Kaufleute" zoals gedefinieerd door het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) zijn onderworpen aan de inspectie- en kennisgevingsvereisten uiteengezet in § 377 HGB: de koper moet de goederen onmiddellijk na levering door de verkoper onderzoeken, voor zover dit praktisch uitvoerbaar is in de normale gang van zaken, en bij de ontdekking van een defect onmiddellijk de verkoper hiervan op de hoogte stellen. Mocht u zich niet houden aan de daarin vermelde instructies; de goederen worden geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het gebrek bij inspectie niet kon worden vastgesteld. Dit geldt niet als een bepaald gebrek door ons bedrieglijk is verzwegen.

9. GARANTIE EN GARANTIES

We zijn wettelijk verplicht om producten te leveren die in overeenstemming zijn met dit contract.
Voor consumenten gelden de wettelijke garantierechten die worden beheerst door het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft. Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun precieze voorwaarden die van toepassing kunnen zijn, vindt u naast het product en, indien van toepassing, op specifieke informatiepagina's in de winkel. Klachten kunnen door consumenten en bedrijven worden ingediend bij onze contactgegevens vermeld in de leveranciersidentificatie.

Wanneer u uw garantierechten uitoefent en wij het nodig achten om de goederen terug te ontvangen om uw klacht te onderzoeken, moet u de goederen op onze kosten terugsturen naar het hierboven vermelde adres. We doen er alles aan om onmiddellijk op elke klacht te reageren, maar niet later dan 14 dagen na indiening ervan.

Klantenservice: Onze klantenservice is bereikbaar voor vragen, klachten en claims op werkdagen van 09.00 uur tot 20.00 uur. M tot 4. 30 p. M telefonisch op 49(0)9170 94920 en via e-mail op info@frilewa. nl

10. AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn in ieder geval onbeperkt aansprakelijk voor vorderingen wegens schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of wettelijke vertegenwoordigers is veroorzaakt
• voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid
• voor opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim
• voor garantieverplichtingen, indien overeengekomen
• jegens de consument.
Met uitzondering van deze gevallen is onze civielrechtelijke aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare en directe schade op het moment van het sluiten van het contract.

11. ONLINE GESCHILLENBESLECHTING

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR) dat toegankelijk is op https://ec. Europa. eu/consumenten/odr/ [https://ec. Europa. eu/consumenten/odr/] De bevoegde instantie ter zake is: Universal Arbitration Office van de Federale Overheid bij het Centrum voor Arbitrage e. V , Strassburger Strasse 8, 77694 Kehl am Rhein, www. consument-moderator. de [http://www. consument-moderator. nl].

12. SLOTBEPALINGEN

Als u een bedrijf bent, is het Duitse recht van toepassing, met uitsluiting van het VN-Koopverdrag.

Als u een "Kaufmann" bent in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB), publiekrechtelijke rechtspersoon of speciaal publiekrechtelijk fonds, is de exclusieve juridische bevoegdheid voor alle geschillen uit contractuele relaties tussen ons en u bent onze statutaire zetel.


Algemene voorwaarden [https://legal. vertrouwde winkels. com/produkte/rechtstexter] gemaakt met de Trusted Shops [https://legal. vertrouwde winkels. com/] Juridische tekstschrijver in samenwerking met FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch. com].