Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft gekregen of heeft.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Friedrich Lederwaren GmbH, In der Alting 9, 90596 Schwanstetten, Duitsland, info@frilewa. de, telefoon: 49 9170 94920, fax: 49 9170 949294) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. B een per post, fax of e-mail verzonden brief) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u zich terugtrekt uit dit contract, zijn wij u alle betalingen verschuldigd die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die het gevolg zijn van uw keuze voor een ander type levering dan door ons aangeboden, de goedkoopste standaard heeft gekozen levering) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling zullen u in geen geval kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk retourneren of aan ons overhandigen en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de periode van veertien dagen is verstreken. U draagt ​​de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Voorbeeld herroepingsformulier

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug. )

- Aan Friedrich Lederwaren GmbH, In der Alting 9, 90596 Schwanstetten, Duitsland, info@frilewa. de, Fax: 49 9170 949294

- Ik/wij (*) herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende
goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam klant

- adres van de klant

- Handtekening van de klant (alleen als de melding op papier is)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


Herroepingsinstructies gemaakt met de Trusted Shops juridische tekstschrijver in samenwerking met FÖHLISCH Rechtsanwälte.

Recht om te annuleren
U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen vanaf de dag waarop u, of een door u aangewezen derde partij, anders dan de vervoerder, de goederen fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen (Friedrich Lederwaren GmbH, In der Alting 9, 90596 Schwanstetten, Duitsland, info@frilewa. de, Tel.: 49 9170 94920, Fax: 49 9170 949294) door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. G een per post, fax of e-mail verzonden brief). U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van annulering

Als u deze overeenkomst herroept, vergoeden wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (behalve de extra kosten die ontstaan ​​als u een andere wijze van levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering) levering aangeboden door ons), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop we op de hoogte zijn gebracht van uw beslissing om dit contract te herroepen.
Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; u zult in ieder geval geen kosten in rekening worden gebracht als gevolg van een dergelijke terugbetaling. Wij mogen wachten met terugbetaling totdat wij de goederen hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen terug te sturen of aan ons te overhandigen, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u uw annulering van dit contract aan ons meedeelt. De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de periode van 14 dagen is verstreken. U zult de directe kosten van het terugzenden van de goederen moeten dragen. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Modelformulier voor herroeping

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan het onderstaande formulier in en stuur het naar ons terug. )

— Aan Friedrich Lederwaren GmbH, In der Alting 9, 90596 Schwanstetten, Duitsland, info@frilewa. de, Fax: 49 9170 949294

— Ik/Wij(*) deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) mijn/onze (*) koopovereenkomst van de volgende goederen (*)/voor de levering van de volgende dienst(*)

— Besteld op (*) / ontvangen op (*)

— Naam van de klant

— Adres van de klant

— Handtekening van de klant (alleen als dit op papier wordt gemeld)

— Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is


Herroepingsinstructies gemaakt met de Trusted Shops juridische tekstschrijver in samenwerking met FÖHLISCH Rechtsanwälte.